Rong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi những người có thể bỏ ra hàng giờ chơi, bạn có để có được bóng và không rời khỏi vòng tròn. Những gì phân biệt nó từ các phiên bản khác là khả năng chơi với tối đa 4 người.