Romeo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Romeo Juliet để giành chiến thắng yêu quý của mình, Shakespeare theo hướng dẫn để có được nó. Nhìn cho quê hương của mình để cung cấp hoa hồng và những bài thơ.