Roly Poly Eliminator 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Loại bỏ tất cả các Roly Poly mỗi màn hình sử dụng máy bơm và dây chuyền cắt theo thứ tự đúng để có được nó.