Roly Poly Cannon 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần Ba màn hình mới và khó khăn hơn, nhưng với cùng một mục tiêu như mọi khi, tiếp cận với pháo của bạn để ROLYS của mỗi cấp.