Roly Poly Bloody

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chỉ cần với tất cả các quái vật trong mỗi cấp độ bằng cách ném bom với pháo. Các bạn ít sử dụng số điểm bạn nhận được trên màn hình cao hơn.