Rolling Fall

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cắt chuỗi mà được gắn với quả bóng sắt để giải phóng họ để họ đạt tất cả các zombie trong mỗi màn hình.