Rolling Block Mazes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận đặt đứng khối màu đỏ trong các gạch chéo, để đạt được nó, di chuyển nó với các phím mũi tên để định vị nó đúng vị trí.