RollerCoaster Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận roller coaster của bạn là điểm thu hút nhất của mỗi công bằng mà đi. Giữ an toàn trong khi duy trì sự vui vẻ dừng lại với con trỏ trái và tốc độ chính xác.