Rollercoaster Creator 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo các tàu lượn ngoạn mục nhất và vui vẻ, cũng rút ra cho họ, do đó bạn có thể bắt các viên kim cương và nhận được nhiều điểm hơn.