RollBall

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xem kỹ năng của bạn với con trỏ khi ra khỏi bóng để thoát ra mà không rơi ra khỏi đường. Bạn sẽ nhận được điểm số cao hơn nhanh hơn bạn hoàn thành nó.