Roll

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng con trỏ để chọn hướng và kéo bằng nút chuột phải chọn lực lượng mà bạn muốn ném bóng vàng. Lượt các quả bóng màu đỏ và mang chúng đến lối ra.