Roll !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái bóng dọc theo con đường để thoát khỏi cẩn thận không để rơi xuống hai bên và bằng cách giải quyết những trở ngại. Trong mỗi màn hình mới, bạn sẽ có một 'mật khẩu' bạn có thể nhắm tới khi bạn quay trở lại để chơi.