Rogue Soul 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần thứ hai của cuộc đấu tranh cuộc phiêu lưu trò chơi giải trí này, trong đó kẻ cướp nguy hiểm sẽ chiến đấu để giải phóng người dân của mình và nhận được tiền của bạn.