rogue cupid

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chỉ cần với tất cả các redcaps fijándote trên radar, hãy thử đến mục tiêu đó với tim để có được điểm số cao nhất, cho nó sử dụng con trỏ và kích hoạt zoom.