Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chỉ cần với tất cả các redcaps fijándote trên radar, hãy thử đến mục tiêu đó với tim để có được điểm số cao nhất, cho nó sử dụng con trỏ và kích hoạt zoom.