rodney

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rodney đã bị từ hóa. Giúp anh ta để có được Robot City và tìm bạn bè của mình trước khi họ nhận được nhấn quá nhiều đối tượng!