Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Rodney đã bị từ hóa. Giúp anh ta để có được Robot City và tìm bạn bè của mình trước khi họ nhận được nhấn quá nhiều đối tượng!