Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

chuột nhỏ này rất thích ống và táo giúp anh ta để có được chúng, nhưng xem những trở ngại bạn nhảy với nút chuột trái.