Rodentrage

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

chuột nhỏ này rất thích ống và táo giúp anh ta để có được chúng, nhưng xem những trở ngại bạn nhảy với nút chuột trái.