Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

chuột nhỏ này rất thích ống và táo giúp anh ta để có được chúng, nhưng xem những trở ngại bạn nhảy với nút chuột trái.