Rodent Racer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái một chiếc xe bằng gỗ ban đầu khắc phục tất cả các loại trở ngại trong mạch ngày càng khó khăn. Thu thập tất cả các đồng tiền bạn có thể kiếm được điểm thêm.