Rocket Rescue

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giải cứu các phi hành gia nổi trong không gian. Ra mắt các tên lửa bằng cách sử dụng chuột hướng tới hoặc xa tùy thuộc vào tốc độ và khoảng cách mà bạn muốn. Mỗi cấp độ có một mật khẩu để vào nó khi bạn quay trở lại để chơi.