Rocket Lander

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận ra tên lửa xung quanh việc chăm sóc cho thành phố không phải đâm vào các tòa nhà hoặc hết xăng. Điều khiển con trỏ chuyến bay và đất nhẹ nhàng trên các trạm xăng tiếp theo để tiếp nhiên liệu.