Rocket Car

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba mươi cấp trong đó bạn hướng dẫn cho các xe để thoát khỏi. Những quả bóng màu đỏ là những nhiên liệu bạn cần phải đẩy bạn, bạn sẽ thấy thanh màu đỏ vào sức mạnh mà bạn có.