Rocket Bob

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bob Mason giúp bắt những ngôi sao và đạt được nền tảng này với khoan của bạn. Hãy xem xét các lực lượng và khoảng cách cho nhảy tìm ở trên.