Rock Transporter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn làm việc trong một mỏ mang đá với xe của bạn đến nhà máy. Hãy cẩn thận rằng bạn không rơi vào giá trị đường đặc biệt là cao hơn.