Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông chỉ đạo một phòng hòa nhạc của người lao động làm các công việc tương ứng và không phải người khác hoặc nhiều mệt mỏi. Khi bạn kiếm được tiền bạn có thể cải thiện cơ sở vật chất của bạn.