Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trang điểm, quần áo và chải hai người bạn này cho một buổi hòa nhạc rock. Bạn có rất nhiều lựa chọn khác nhau để tạo ra những gì bạn muốn.