Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trang điểm, quần áo và chải hai người bạn này cho một buổi hòa nhạc rock. Bạn có rất nhiều lựa chọn khác nhau để tạo ra những gì bạn muốn.