Spongebob Squarepants : Rock Collector

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một nhà sưu tập thực sự của những tảng đá dưới cùng bikini. Khám phá nằm sâu dưới lòng đất, hard rock khai quật và tìm thấy vật liệu quý mà tích lũy tiền xu, cải thiện đội bóng của bạn và tiếp tục đào.