Rock And War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ cơ sở của bạn từ các cuộc tấn công của quân xâm lược phương đặt binh sĩ tại các địa điểm chiến lược để ngăn chặn chúng từ khi bước vào. Hãy chú ý đến các hướng dẫn để học cách chơi.