Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chọn quần áo, kiểu tóc và phụ kiện cho một buổi hòa nhạc rock. Đừng quên chọn guitar tuyệt vời.