Robots Initiate

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển một thế giới của robot để xây dựng các loại khác nhau của tòa nhà, thu thập kim loại, khoáng sản và năng lượng cần thiết để xây dựng.