Robots Continue Work Sequence

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng một thành phố đối với các robot thu thập kim loại và năng lượng cần thiết để xây dựng các loại khác nhau của các tòa nhà. Tạo một đế chế vĩ đại.