robots attack

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý robot của bạn với các mũi chích ngừa chuột dodging kẻ thù của bạn, bạn có thể chụp cách click chuột hoặc phím dài. Thu thập 'thưởng' rằng sẽ cung cấp cho bạn các loại vũ khí mới, cuộc sống hơn, vv