Robot vs Zombies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến đấu chống lại cuộc xâm lược zombie với sự giúp đỡ của một robot. Bắn giết họ có tính đến các góc độ, sức mạnh và số lượng đạn bạn có trong mỗi cấp độ.