Robot Violent T-Rex

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng một tuyệt vời robot khủng long cách đặt tất cả các bộ phận cấu thành trong đúng nơi. Sau đó, bạn có thể huấn luyện và chiến đấu trong cuộc chiến khó khăn chống lại các robot khác.