robodome

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào một robot chiến thắng, để bắn báo chí 'z' để bảo vệ chính mình và sử dụng 'x'. Để bỏ qua 'không gian' 'giới thiệu' cô gái báo chí hoặc bấm vào con chuột.