robocop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia trong một buổi tập huấn nhằm Robocop, bắn trung tâm của mục tiêu và nhận được viên đạn phụ và bắn vào các đối tượng trong các nhiệm vụ khác nhau. Phải mất thời gian để tải!