Robo Rampage

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã đi du lịch đến với Địa Junk để chiến đấu với các robot tốt nhất trong hệ mặt trời. Nó cho thấy rằng bạn là tốt nhất biến kẻ thù của bạn thành phế liệu.