Robo Pop

Đang tải trò chơi...
Lớn phiên bản của Super Pang nơi bạn điều khiển một robot với vòng tay mở rộng của nó phải vỡ các bong bóng ở mỗi cấp.