Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chọn các robot và các tính năng bạn muốn đối mặt với một người bạn hoặc máy tính trong một cuộc chiến không thể tin được. Nhận nhịp đập mới và mạnh mẽ hơn để vượt qua phòng thủ của đối thủ của bạn.