Robo Chess

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang trước khi trận đấu chỉ có đối thủ ảo có một khuôn mặt. Trên một con robot màu bạc mà có thể nhìn xấu bất cứ khi nào bạn thực hiện checkmate.