Robin to the Rescue

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Robin Hood là trở lại để giải cứu người nghèo từ giá treo cổ. Mắt mũi tên để phá vỡ dây tơ hồng trước khi chết đuối.