Robin Hood Give and Take

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Robin Hood trong nhiệm vụ của mình để ăn cắp tiền của người giàu chia cho người nghèo. Tìm kiếm lâu đài vàng và cá măng biển mà không có người giám hộ nhận và làm tương tự để cung cấp trong các gia đình nghèo nhất.