Roads of Rome 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng cầu đường tại Rome thu thập gỗ và thực phẩm cho người lao động để đạt được các mục tiêu của từng chiến dịch.