Road Wolves

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đạt được mục tiêu đầu tiên trong các cuộc đua khác nhau là nhanh nhất hoặc loại bỏ đối thủ của bạn với vũ khí của bạn. Kiếm tiền và đi đến gara để cải thiện các đặc điểm của chiếc xe của bạn.