Road of the Dead 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tồn tại cuộc xâm lược zombie lái xe của bạn xung quanh thị trấn chạy qua để tấn công bạn hoặc bắn vào họ với vũ khí bạn có được.