Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào đội ngũ thợ săn tiền thưởng vào cuộc phiêu lưu của mình trong thế giới của tưởng tượng. Khám phá vùng đất mới, cướp bóc, họ giết những con quái vật và nhân vật phản diện, thuê anh hùng mới, nâng cấp và trang bị cho họ để có đội ngũ tốt nhất xung quanh.