Road of Fury

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bắn từ xe của bạn tất cả các kẻ thù xuất hiện trên đường. Với số tiền bạn nhận được, bạn có thể mở khóa vũ khí mới và các loại xe.