Road Hunter GT

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng xe taxi để đến được với các ngân hàng và ăn cắp, sau đó thoát khỏi cảnh sát và mafia đang theo đuổi bạn. Tìm kiếm vũ khí trên đường để bảo vệ chính mình khỏi bị tấn công.