Road Blocks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi đơn giản nhưng có thể gây nghiện, tải trọng của các cấp. Nhiệm vụ của bạn là để trả bóng ra khỏi bức tường và làm cho nó đi qua cánh cửa màu đỏ.