River Raider

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã được gửi vào một nhiệm vụ để tấn công các căn cứ của đối phương canh gác cẩn mật. Tuy nhiên, có một điểm yếu trong phòng thủ của họ: những con sông không phải nhập!