Risky Rider 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vượt qua những trở ngại của mỗi đột quỵ trong thời gian ngắn nhất có thể và không có bất kỳ tai nạn. Quản lý các cân bằng xe đạp sử dụng con trỏ của bạn, hãy cẩn thận của các bước nhảy và cố gắng để rơi tốt.