Risky Raider

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện thủ thuật với chiếc xe đạp của bạn để có được điểm và cải thiện đặc tính của chúng. Đẩy nhanh việc con trỏ lên, xuống để phanh, trái và phải bị hỏng. Với các phím dài và phím ZXCV thực hiện thủ thuật trong thời gian nhảy.